internet marketing & SEO - eOneNet.com

 
No. 1 Internet Marketing Company Asia

Making You No.1 on the Net !

HOME

e1SEMINARS

e1WEB

e1PROMOTE

e1LISTING

e1SHOPPING

e1WEBTOOL

e1CLUB

e1MAIL

Corporate Profile Our Services Milestones Our Partners Contact Us Career @ eOneNet
Press Room Media Videos Press Release Photo Album

Warning from No.1 Internet Marketing company Asia: Looking for web design? Just go to any web design company or web designer. Web hosting? Go to any web hosting company. Want to be No.1 selling online? Learn from the No.1 Top Internet marketing coach ranked by top search engines - eOneNet.com. This site offers everything you need to sell online, and make profits, globally, whether you are in Hong Kong, Singapore, Malaysia, China, Korea, Asia, Middle East, U.S., Europe or anywhere else.


Jumlah Lesen Syarikat Kendali Khidmat "Broadband" Ditambah

TV3, 31 July, 2001

Kerajaan bercadang mengeluarkan lesen kepada lebih banyak syarikat tempatan yang berminat menjadi pembekal perkhidmatan jalur lebar atau broad-band di negara ini.

Langkah itu bagi memastikan syarikat yang mempunyai kemampuan dapat melabur dalam pemasangan infrastuktur jalur lebar.

Menurut Menteri Tenaga, Komunikasi dan Multimedia, Datuk Amar Leo Moggie, pihaknya sedang mengkaji samada persaingan yang wujud itu boleh memberi faedah jika dilaksanakan.

Ketika ini hanya beberapa syarikat telekomunikasi yang mempunyai lesen, dibenarkan memasang infrastuktur dan membekal perkhidmatan jalur lebar.

Namun menurut Datuk Moggie, banyak pihak yang mendesak agar lesen turut diberi kepada syarikat lain.

Dengan wujudnya persaingan, lebih ramai pelanggan dapat menikmati perkhidmatan jalur lebar dengan keupayaan lebih tinggi.

Datuk Moggie turut menjelaskan sistem rangkaian 2.5-g untuk perkhidmatan telekomunikasi negara kini masih mampu memenuhi keperluan.

Kerajaan katanya tidak akan terburu buru untuk melaksanakan sistem Rangkaian Generasi Baru Tiga-G, walaupun kebanyakan negara sudahpun melaksanakannya.

Rangkaian 3-G akan hanya dilaksanakan tahun 2003.

Datuk Moggie sebelum itu, melancarkan Kempen Pemilikan e-Dagang Kedua (e-Business Ownership Campaign 2002), anjuran eOneNet.com dan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan (National Chamber of Commerce & Industry of Malaysia www.NCCIM.org.my) di Kuala Lumpur.


"Jumlah Lesen syarikat kendali khidmat "Broadband" Ditambah - TV3"Back For News Listing

Top


FREE e1Club Membership. Click here to join

How to make money online in 3 hours?


 

 

 


 
 
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
 

Site Map

Terms of Use

Privacy Policy

Copyright © Since 2000 eOneNet.com. All Rights Reserved.